Revize

Potřebujete zajistit revize?

Provádíme výchozí i pravidelné revize. Povinnost revize elektroinstalací a hromosvodů se vztahuje na fyzické i právnické osoby. Zajistíme revize na základě oprávnění Technické inspekce ČR.

Součástí každé revize je prohlídka, kontrolní měření / přezkoušení stavu a revizní zpráva, která obsahuje zjištěné informace o bezpečném a bezporuchovém provozu. V případě zjištění závad je potřeba tyto vady odstranit na základě dohody s revizním technikem.

Poskytujeme:

Máte zájem o naše služby?